Tìm lại mật khẩu theo email liên kết Cực Loạn 3Q Trang web chính thức 2022-08-30 17:41:25

Tìm lại mật khẩu theo email liên kết


Các chúa công thân mến, hôm nay Tiểu Q sẽ hướng dẫn các chúa công tìm lại và thay đổi mật khẩu của mình bằng email liên kết.

 

Bước 1: Nhập tên đăng nhập tài khoản .

图片1.jpg


Bước 2 :ở giao diện đăng nhập người dùng bấm vào quên mật khẩu.


图片2.png


Bước 3:Nhập vào địa chỉ email đã liên kết để lấy mã xác minh.

图片3.png


Bước 4:Điền mã xác minh.

(Nếu không nhận được mã xác minh có thể kiểm tra phần Thư rác trong email mình)


图片4.png

Bước 5:Bạn điền mật khẩu mới và nhấn xác nhận,sau bạn có thể đặng nhập tài khoản với mật khẩu mới của mình.

图片5.png